Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên): Chương 1- Chương 20, Truyện AudioCác bạn nhớ ủng hộ kênh cho mình bằng cách Like + Đăng kí.
Tổng hợp tất cả các truyện hay:
Tổng hợp (playlist) truyện Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên):
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 1, (9.44 phút: 0:00:00 – 0:09:26)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 2, (13.29 phút: 0:09:26 – 0:22:43)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 3, (17.04 phút: 0:22:43 – 0:39:45)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 4, (15.42 phút: 0:39:45 – 0:55:11)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 5, (12.97 phút: 0:55:11 – 1:08:09)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 6, (11.47 phút: 1:08:09 – 1:19:37)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 7, (23.51 phút: 1:19:37 – 1:43:07)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 8, (12.45 phút: 1:43:07 – 1:55:35)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 9, (22.85 phút: 1:55:35 – 2:18:25)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 10, (14.45 phút: 2:18:25 – 2:32:52)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 11, (19.52 phút: 2:32:52 – 2:52:24)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 12, (13.95 phút: 2:52:24 – 3:06:20)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 13, (15.54 phút: 3:06:20 – 3:21:52)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 14, (21.54 phút: 3:21:52 – 3:43:25)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 15, (18.58 phút: 3:43:25 – 4:01:59)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 16, (21.52 phút: 4:01:59 – 4:23:30)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 17, (23.46 phút: 4:23:30 – 4:46:58)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 18, (20.12 phút: 4:46:58 – 5:07:06)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 19, (13.94 phút: 5:07:06 – 5:21:02)
Chuyện Cũ Của Lịch Xuyên (Gặp Gỡ Vương Lịch Xuyên) – Chương 20, (19.99 phút: 5:21:02 – 5:41:01)
#truyenaudio, #truyenhay, #truyenngontinh, #truyenlangman

Nguồn: https://thietbivesinhphuckhanh.com/

Xem thêm bài viết khác: https://thietbivesinhphuckhanh.com/giai-tri/

Article Categories:
Giải Trí

Comments

  • Truyện này lên phim hay lắm hay nhất những phim ngôn tình mà mình từng xem phim có tên gặp gỡ vlx

    Hnxnd Lnx June 14, 2020 5:19 am Reply
  • Ko biết tại sao nhưng mình ko thích truyện ngôi thứ nhất 😥

    Ngọc Mỹ June 14, 2020 5:19 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *